Zastupitelstvo

ustanovené 30.10.2018

Pavel Eliáš
předseda povodňové komise
Miloš Sobel
Ing. Jaroslav Lichtenberk
předseda finančního výboru
kontaktní osoba Chotěšiny
MUDr. Marie Novotná
předseda kulturní komise
Josef Pánek
předseda komise pro životní prostředí
Ivana Plašilová
předseda kontrolního výboru
kontaktní osoba Borová
Tomáš Jeřábek
předseda školské komise