Základní škola

Školská rada

Bytem České Heřmanice 133, volená zástupkyně rodičů žáků
Blanka Hrdonková
Blanka Hrdonková předseda
Bytem Sloupnice č. 85, volená zástupkyně pedagogických pracovníků školy.
Petra Smutná
Petra Smutná člen
Bytem Borová č. 1, volená zástupkyně zřizovatele.
Ivana Plašilová
Ivana Plašilová člen